Att bli familjehem

 

Med utgångspunkt i Barnkonventionen och barnperspektivet är barnets bästa alltid i fokus för oss. De familjer vi rekryterar ska kunna erbjuda barnet grundläggande omsorg, kärlek och trygghet. Familjehemsföräldrarna ska ha tid för och se barnet, stötta och stärka utifrån individens specifika behov.

Kriterier för familjehem

För att matcha behoven för de barn och ungdomar som placeras via Davina AB söker vi familjehem med varierande sammansättning, kunskap och bakgrund. Följande är några grundläggande förutsättningar:

  • Stabila trygga vuxna med stort engagemang för att vägleda och stödja barn och unga där de befinner sig. En tro på individens möjligheter till förändring och positiv utveckling.
  • Känslomässig öppenhet för att inkludera ett placerat barn eller ungdom i familjen.
  • Tid – Vi söker främst familjer där minst en av familjehemsföräldrarna kan vara hemma på heltid för uppdraget. I vissa fall utreder vi familjehem som arbetar, men ändå har viss flexibilitet med arbetstider samt har den tid som behövs för att ta sig an ett matchande familjehemsuppdrag.
  • Utrymme – Eget rum i bostaden för den placerade individen.
  • Fördel med kunskap om: barn och ungdomars utveckling, bemötande och metoder vid social problematik, funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska och psykiska diagnoser, missbruk, med mer.

Familjehemsutredningen

Ni som är intresserade av att bli familjehem. Gör en intresseanmälan via mail till: info@davinaab.se där ni berättar kortfattat om er familj. Efter behov kontaktar vi familjer för telefonintervju som första steg i bedömning om vi ska gå vidare i familjehemsutredningen.

Om vi går vidare med utredningen bokar vi en tid för hembesök med syfte att lära känna familjen bättre, se bostadsmiljön, informera om uppdraget som familjehem samt genomföra djupintervju som utgår från BBICs områden och Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer.

Inför hembesöket behöver familjen fylla i bedömningsunderlaget BRA-fam, beställa registerutdrag från Polisens misstanke och belastningsregister, Socialregister, Kronofogdens register samt utdrag från Försäkringskassan. Vi tar också referenser för er familj främst från arbetsgivare och uppdragsgivare.

Vi ringer familjens referenser samt går igenom och bedömer all information som samlats in under utredningen. Därefter sammanställer vi skriftligt familjehemsutredningen. Båda parter har när som helst rätt att avbryta utredningen.