Öppenvård

 

Davina skräddarsyr öppenvårdslösningar för barn och unga vuxna individer som av olika anledningar isolerat sig i hemmet eller behöver stöd att bryta andra destruktiva livsmönster. Vi erbjuder också stöd vid övervakat umgänge samt Funktionell Familjeterapi. Öppenvårdsinsats kan med fördel även kombineras med placering i familjehem.

Målet med insatserna är att utifrån vårdplan stärka individen steg för steg till att hitta egna verktyg och meningsfulla målbilder vilka över tid blir en integrerad drivkraft. Målet är också att stärka nätverket kring individen och förebyggande faktorer i livet.

Davinas konsulenter arbetar under en kortare eller längre period nära individen och dess nätverk i olika faser för att stödja barnet/ungdomen till att hitta sin egen motivation och stärka sin självkänsla och självförtroende samt förmåga till att hantera sina relationer och sin livssituation. Man arbetar lösningsfokuserat utifrån ett salutogent förhållningssätt för att stärka individens sammanhang, mening, bygga vidare på positiva livsfaktorer. Använder oss av evidensbaserade verktyg som MI, KBT, ART etc samt utgår från SKLs modell för arbete med ”hemmasittare” och annan aktuell forskning.

Konsulenterna lägger stor vikt vid att bygga relationer utifrån ömsesidig respekt och ärlig kommunikation. Att stärka individens nätverk är en viktig del i genomförandet liksom samverkan inom nätverket. Framför allt ligger fokus på stöd till barnet/ungdomen att utveckla sina egna förmågor och känsla av självständighet.

Planeringen för genomförandet utgår från individens vårdplan och består i sin helhet av analysfas, riktade insatser, utvärdering, utslussfas och uppföljning. Vid övervakat umgänge medverkar konsulenten för individens mål utifrån vårdplaneringen.

Certifierad FFT-terapeut finns att tillgå utifrån önskemål.

Kontakta oss för mer information!