Skyddsplaceringar

Välkommen att kontakta oss för mer information om skyddsplaceringar i familjehem och bredvid-boenden!

Familjehemmen som tar emot skyddsplaceringar har kunskap kring de rutiner som krävs vid olika grader av skyddsbehov och har erfarenhet av att ta emot individer som av olika anledning behöver skydd. Familjerna är vana att bemöta personer utifrån den unika situation de befinner sig i liksom hedersrelaterad problematik och personer utsatta för våld/sexuellt våld. Tar emot kvinnor, män, mammor med barn och familjer i mån av ledig plats.