Vad erbjuder vi?

Familjehemskonsulenterna har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer inom HVB-verksamhet och socialtjänst, högskoleutbildning samt MI, KASAM, ART, salutogent och lösningsfokuserat arbetssätt, KBT och FFT.

Davina AB skräddarsyr lösningar kring barnet eller ungdomen i samband med familjehemsplacering. Utredning med psykolog och/ eller psykiatriker efter behov kan genomföras i samband med placering. Vi erbjuder även öppenvårdslösningar för barn och ungdomar som av olika anledningar isolerar sig hemma ,”hemmasittare”, samt FFT, Funktionell Familjeterapi, för familjerna.

Jour- och familjehemmen erbjuds kontinuerligt processhandledning i sitt uppdrag, rådgivning och stöd per telefon, även telefonjour efter kontorstid. Utbildning erbjuds till familjehemmen.

Hembesök av familjehemskonsulenter sker regelbundet med syftet att stödja och följa upp familjen i sitt uppdrag, även samtal med det placerade barnet sker regelbundet. Det är viktigt för oss på Davina AB att hålla en tät kontakt med familjehemmen, barnet samt den placerande socialtjänsten. För att hålla hög kvalitet i placeringen.

Varje månad skickar Davina AB månadsrapport till socialtjänsten för uppföljning av familjehemsuppdragen enligt den vårdplanering och genomförandeplan barnet/ungdomen har.

Davina nätverkar och samarbetar med föreningar, arbetsplatser och andra samhällsaktörer för att kunna erbjuda barnen/ungdomarna en aktiv fritid och ett utökat kontaktnät i meningsfulla sammanhang med andra barn samt med andra engagerade vuxna människor i samhället.